Проект

Истории

Нашият проект започна през септември 2016 г. в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца. Тук ще откриете информация за дейностите през втората година на проекта.   

скрити

В обединена Европа имаме нужда от добри материали за строителство (камъни, скали, минерали) и от добри специалисти, които да са добре обучени в училищата и да се превърнат в съзнателни откриватели и конструктори.  

в тайнствените 

В проекта учениците сами откриват разнообразието от природните ресурси и разбират опасността от неразумното им използване. Ще посещават различни необикновени места. Ще създават новия свят.


 

скали

В бъдеще нашите ученици, ще започнат да изграждат и ще трябва да избират добрите материали, без да унищожават околната среда  Те ще  се погрижат за вече построеното, защото го наблюдават по време на проекта.