Истории, скрити в тайнствените скали

През септември 2016 година в НУ"Свети Софроний Врачански" гр. Враца започнаха дейности по новия европейски образователен проект. Това е двугодишен проект, който включва начални училища от пет европейски държави: Полша, България, Франция,   Италия и Португалия. 
Целта му е да разшири обхвата на училищното обучение с интересни проучвателски и творчески дейности, които да разнообразяват училищния живот и да насърчават креативността на учениците. Дейностите по проекта се финансират с подкрепата на Европейската комисия.
Първа година : https://istorii5.webnode.fr/

Дейности и обучителни срещи през първата година на проекта

Това е сайт на  Европейски образователен проект "Истории, скрити в тайнствените скали "през 2017-2018г.

Това е стратегичиско партньорство между  Полша, България, Франция,   Италия и Португалия. Тук ще откриете повече информация за дейностите през 2017- 2018г. През първата година на проекта нашите ученици наблюдаваха внимателно земята, за да разберат как хората са се настанили върху нея, каква е нейната история. Търсеха примери за камъка и неговата роля в живота на човек от каменната ера до наши дни. 

Втора година :  https://istorii-2.webnode.fr 

Втората година на проекта започна на 14 септември 2017 г. !


Среща с министъра на образованието на България Красимир Вълчев и кмета на гр. Враца Калин Каменов в нашето училище и представяне на дейности и обучения, реализирани по проекта.